KLIMATS.LV piedāvā visu iegādāto iekārtu montāžu. Montāžas izmaksas tiek aprēķināti personīgi pēc objekta apsēkošanas.